#‘World War Z 2’ của Brad Pitt bị rút lịch khỏi năm 2017