#tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh bị loại ở oscar 2017