#Phái đẹp chỉ chiếm 27% lời thoại trong các phim bom tấn 2016