#Paramount đổ lỗi tranh cãi tẩy trắng làm ‘Vỏ bọc ma’ thua lỗ