#Những cảnh phim phí lý không tưởng chỉ vì… nhân vật chính không thể chết