#Những cảnh ‘giống hệt nhau’ của ‘Moonlight’ và ‘Tâm trạng khi yêu’ của Vương Gia Vệ