#Nhà sản xuất ‘Kong: Skull Island’: ‘Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới’