#“Người đẹp và quái vật” phiên bản mới bị tẩy chay vì nhân vật đồng tính