#Ngẫm lại số phận long đong “bảy nổi ba chìm” của phim riêng về Batman