#New York diệt 70.000 con chim để dọn đường cho máy bay