#Lý do ‘Bản tình ca mùa đông’ mê hoặc khán giả 15 năm qua