#Lộ đoạn teaser của DEADPOOL 2 chiếu trước phim LOGAN .