#Lee Min Ho – diễn viên Hàn được yêu thích nhất nước Mỹ