#‘Kong: Skull Island’ lấy bối cảnh thời chiến tranh Việt Nam