#Jordan Vogt-Roberts là đạo diễn phim Kong: Skull Island