#James Cameron viết xong kịch bản cho 4 phần mới của ‘Avatar’