#Hollywood dù có những tài năng sinh ra từ những gia đình khá giả nhưng vẫn còn đó những diễn viên đi lên từ đôi bàn tay trắng.