#Họa sĩ Việt tham gia phim Kong: Không ai ‘moi’ được Hollywood