#Hình ảnh hậu trường ít biết của ‘Kong: Skull Island’ được công bố.