#Donald Trump sẽ tắt TV nếu Oscar đề cập tới chính trị