#Diễn viên đóng thế bị đuổi việc vì giống Angelababy