#“Để một bộ phim vô cảm như La La Land giành Oscar sẽ là thảm họa với Hollywood”