#Đạo diễn ‘Sucide Squad’ hối hận vì phớt lờ The Joker