#Đạo diễn ‘Kong: Skull Island’ lặng lẽ đến TP.HCM lúc nửa đêm