#Đạo diễn ‘Kong’ ăn tối tại nhà riêng của Hồ Ngọc Hà