#Đạo diễn ‘Hacksaw Ridge’ có thể cầm trịch ‘Suicide Squad’ phần 2