#Cảnh Điềm bị la ó dù phim ‘Kong’ bội thu ở Trung Quốc