#Brad Pitt dọn sạch đồ đạc của Angelina Jolie ra khỏi nhà