#Beyoncé được nhắm cho phiên bản mới của ‘Vua sư tử’