#Anne Hathaway: ‘Tôi không còn sốc khi bị tẩy chay’