#Angelina Jolie xuất hiện lần đầu sau tin sức khỏe suy kiệt