#7 tựa phim siêu hay được ghi hình ở duy nhất 1 khu vực!