#6 bộ phim từng bị cấm chiếu vì một lý do ngớ ngẩn!