#4 yếu tố giúp ‘Người phán xử’ trở thành ‘phim truyện quốc dân’