#13 diễn viên nổi tiếng đã thay đổi ra sao so với lần đầu tiên ‘lên sóng’?