#12 tình tiết trong phim mà ta không bao giờ thấy ở ngoài đời!