#10 bộ phim ngốn trăm triệu USD chỉ để trở thành ‘thảm họa điện ảnh’