Dwayne Johnson tiết lộ dừng việc chạy đua cho vị trí tổng thống Mỹ vào năm 2024